CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ ÐẤT DIỆU THẾ VIỆT NAM

Công Trình

LANDMARK 81

LANDMARK 81 , TP HCM

CÔNG TRÌNH THI CÔNG BẰNG CẨU THÁP. LÀ CÔNG TRÌNH CÓ KHỐI LƯỢNG CỒNG VIỆC NẶNG, TẦM CAO, VÀ QUY MÔ LỚN, /.... CẨU THÁP GIÚP ĐẢM BẢO CÔNG NĂNG LAO ĐỘNG. ĐÁP ỨNG TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH, VÀ NHÌU ƯU ĐIỂM CHUYÊN MÔN KHÁC...

HOTLINE : 0909 257 058