CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ ÐẤT DIỆU THẾ VIỆT NAM

Công Trình

HẠNG MỤC HẦM MÓNG KHỐI LỚN VCC

VIET CAPITAL CENTER Q1

HẠNG MỤC MÓNG KHỐI CỦA 1 CÔNG TRÌNH CAO ỐC LÀ HẠNG MỤC QUAN TRỌNG BẬT NHẤT. ĐÓ LÀ KẾT CẤU QUAN TRỌNG ĐỂ CẤU THÀNH 1 NGÔI NHÀ, ĐỘ AN TOÀN, TUỔI THỌ CỦA NGÔI NHÀ, VÀ NHÌU VẤN ĐỀ CHUYÊN MÔN KHÁC ....

HOTLINE : 0909 257 058